Reg-Enor fogyi verseny nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Biocom Worldwide Ltd. (a továbbiakban: Szervező) https://biocom.network oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

A játék Szervezője a Biocom Worldwide Ltd. (székhely: Unit A2 Dawley Bank Industrial Estates Telford TF4 2BA United Kingdom) továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező (továbbiakban: Játékos) a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött (vagy 14 és 18 év közötti fiatal szülői jóváhagyással) Biocom regisztrációval rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen, saját felelősségére és kockázatára részt vesz a nyereményjátékban.

A Játékos köteles betartani a játék időtartama alatt a Reg-Enor kúra szabályait! A Játékos más táplálék-kiegészítőt, illetve egyéb, a testsúlycsökkenést elősegítő szert nem szedhet! A mértéktelen, ellenőrizetlen fogyás, koplalás alultápláltsághoz, egészségkárosodáshoz vezethet!

Amennyiben a Játékos, illetve a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos, illetve a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A játék leírása

A játékban a Játékos a Biocom regisztrációt követően vehet részt. (A Biocom hálózatban már regisztrált tagokra a Biocom regisztráció nem vonatkozik). A Játékos vállalja, hogy a regisztrációt követően a verseny időtartama alatt legalább 8 db 0,5 literes Reg-Enor étrendkiegészítőt vagy a Reg-Enor Total Weight Management Programot megvásárolja és elfogyasztja, továbbá vállalja, hogy betartja a Reg-Enor diétát, melynek leírása a www.regenor.uk oldalon megtalálható. A regisztrációval a Játékos jogosulttá válik a nagykereskedelmi (kedvezményes) áron történő vásárlásra. Játékos köteles megőrizni a termékek vásárlásakor kapott számlát, és azt Szervező kérésére – a vásárlás igazolása céljából – Szervezőnek bemutatni.

A játékot az nyeri, aki a regisztráció alkalmával mért induló súlyához képest százalékosan a legnagyobb súlyvesztést éri el. Százalékos azonosság estén a tényleges súlyvesztés számít. Százalékos és tényleges súlyvesztés egyidejű azonossága esetén is csak egy nyertese lehet a játéknak, ebben kis valószínűségű, különleges esetben sorsolás dönt.

A Játékos a játék időtartama alatt egy alkalommal köteles, de akár több alkalommal is részt vehet súlyvesztés mérésen. A súlyvesztés bemutatásakor (amikor a Játékos a bemutatja, hogy mennyit fogyott) a Játékos alábbi adatai kerülnek rögzítésre:

 • pontos súly (cipő és kabát nélkül, 1 db felső és alsó ruházatban – pólóban és rövid nadrágban, kiegészítők nélkül, üres zsebekkel),
 • has körméret ruhán keresztül,
 • derék körméret ruhán keresztül,

A méretkezésről videó felvétel készül, melyen rögzítésre kerülnek a fenti adatok.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2017.szeptember.19-től 2017. december 5-ig, illetve 2018. február. 28-ig.

Eredményhirdetések időpontjai:

 1. december 10. és 2018. március. 04.
 1. Jelentkezés a Játékra

Jelentkezni a https://biocom.network weboldalon található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

A jelentkezési lap a Játékos nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, Biocom regisztrációs számát, és az indulási súlyát tartalmazza.

A regisztrációkor a Játékos hozzájárul nevének, kezdő súlyának, súlyvesztésének, fotójának közléséhez a sajtóban, és Szervező saját felületein, továbbá nyilatkozik, hogy a nyereményjátékra és versenyre szabad akaratából jelentkezik, a játék szabályzatát megismerte és feltétel nélkül elfogadja.

 1. Nyeremény

A Nyertes nyereménye: Egy hosszú hétvégés kirándulás a Győztesek Hajója fedélzetén a Biocom vezetőivel és munkatársaival 2018 tavasszal. A 3 napos, 2 éjszakás cruise hajóutazás Liverpoolból indul, s az úticél Dublin, a csodálatos ír főváros, majd onnan vissza Liverpoolba.

A hajón teljes ellátás, koktélbár, medencék és esti szórakoztató programok gondoskodnak majd a folyamatos jó hangulatról.

 1. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A Szervező a játék 1. felének lezárása után 2017. december 8-án teszi közzé a győztest – nevének, súlyvesztésének és fotóinak megjelenítésével a https://biocom.network weboldalon és közösségi média portáljain.

A díjátadásra 2017. december 10-én London-Watfordban, a Biocom Mercure Hotelben megrendezésre kerülő Reg-Enor évzáró rendezvényén kerül sor ünnepélyes keretek közt.

Valamint

A Szervező a játék végső lezárása után 2018. Március 2-án teszi közzé a győztest – nevének, súlyvesztésének és fotóinak megjelenítésével a https://biocom.network weboldalon.

A díjátadásra 2018. március 4-én London-Watfordban, a Biocom Mercure Hotelben megrendezésre kerülő Reg-Enor rendezvényén kerül sor ünnepélyes keretek közt.

 

A Szervező a játék nyertesét a lezárást követően 48 órán belül e-mail- ben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

 1. Nyeremény kézbesítése

A nyereményt a 6. pontban írt hivatalos díjátadón adja át a nyertesnek. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg. Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a 2017.12.10-i/2018.03.04-i díjátadókon kézbesíteni, akkor a nyereményt a verseny soron következő helyezettje kapja meg (pótnyertes).

A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a szabályzatban leírt nyereményátadáson neki felróható módon ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyereményt a továbbiakban nem veheti át, és ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a Szervező kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott és mért adatokat legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Játékos(ok) név – és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze.
 1. Felelősség kizárása

A jelentkezés hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiók levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervező nem ellenőrzi, illetve nem áll módjában ellenőrizni.

Ezzel kapcsolatos minden felelősség, jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit, a nyeremény(ek)hez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A Játékos a játékban történő részvétellel jóhiszeműen köteles eljárni, kizárólag pozitívan nyilatkozhat a játékról és a megismert termékekről. Ennek megsértése esetén a játékból kizárásra kerülhet. Vitás kérdéseket elsősorban egymás között rendezik a felek. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@regenor.uk e-mail címre vagy hívja munkaidőben a 07933627095 információs telefonszámot.

Ezeket olvastad már?