Internetes Etikai Szabályok

A Biocom Worldwide Ltd. Működési és Etikai Szabályzatának magyarázata

1. Tilos a névhasználat!
Tudjuk, hogy a XXI. században nem lenne életszerű a saját weboldalak, illetve közösségi profilok létrehozásának tiltása, ez soha nem is volt cél. Ám ezek megnevezésében SEMMILYEN FORMÁBAN nem szerepelhet a hálózat, illetve a cég neve, valamint a Biocom hálózatban elérhető bármely termék, készítmény, segédeszköz neve! Tudvalévő, hogy mindezek jogvédelem alatt állnak, így jogosulatlan használatuk súlyos visszaélést jelent. (Nem beszélve arról, hogy jogosulatlan versenyelőny másokkal szemben, akik nem alkalmazzák e helytelen gyakorlatot.)
A fentebbi nevek (a hálózat, a cég és termékek megnevezései) semmilyen SZÓÖSSZETÉTELBEN, JÁTÉKOS NYELVI FORMÁBAN SEM szerepeltethetők!

2. Ajánlás csak korrekten, jogszerűen
Amennyiben van saját weboldal, azon a Biocommal kapcsolatban csak az üzleti lehetőség ajánlása tehető meg, az is korrekten, a részleteket nem elhallgatva! Félrevezető tájékoztatás tilos! (Ennek részletei is jól ismertek, ha végigböngésszük a Működési és Etikai Szabályzatot.)
Termékek ajánlása lehetséges természetesen, de csak a reklámtörvény előírásainak szigorú betartásával. (Aki másképp cselekszik, az nem csak saját magának, hanem a cégnek, ezáltal minden tagnak egyformán kárt okozhat. Ld. hatósági ellenőrzések stb.)

3. Rendelés: csak tagoknak, közvetlenül a webshopokból
Ha valaki készít(ett) magának saját weboldalt, azon SZIGORÚAN TILTOTT aBiocom hálózatban elérhető termékek bármilyen webshopszerű eladása. Tilos továbbá akár menüpontként, akár külön, termékenként a rendelési lehetőség leadásának a felkínálása, illetve egyáltalán: közvetlenül vagy közvetve a megrendelés ígérete. Mint ismert, rendelést interneten kizárólag érvényes tagsággal rendelkező tagok adhatnak le, a Biocom hálózat webshopjaiban!

4. Regisztráció: teljes körű tájékoztatással
A tagság a Működési és Etikai Szabályzat szellemében kínálható fel, kizárólag úgy, hogy a jelölt az azzal járó előnyöket, jogokat és kötelességeket egyaránt megismerhesse. Tilos tehát a továbbiakban (is) az a „virtuális szponzorálás”, amikor valaki csak a regisztrációs számát (akár egyfajta kódnak nevezve) adja meg, hogy ezáltal – a csatlakozási folyamatot önállóan végigcsinálva – juttasson bárkit a termékekhez, kedvezményes árat kínálva. Mint már írtuk: így sok esetben azt sem tudják, minek a részei lettek a csatlakozók, melyeknek nem egyszer felháborodott, a központba érkező telefonok, levelek adtak nyomatékot.
Segítségképpen az ajánlást, tájékoztatást követően megadható például a további részletek tisztázásáért a saját e-mail cím, telefonszám, bármely elérhetőség. Ez pont a személyes kapcsolatfelvételt, az „élő munkát” készíti elő, mely elengedhetetlen a hálózati sikerhez.

5. Mindenki csak a saját nevében rendelhet
Bár kézenfekvő és egyértelmű, de még egyszer hangsúlyozzuk, hogy szigorúan tiltott más nevében (akár tudtával vagy tudta nélkül) internetes csomagok megrendelése! S mondani sem kell, hogy mások regisztrálásánál is ez az alapelv…

A többszörös figyelmeztetések ellenére még mindig többen keresik a kiskapukat, és sajátos értelmezések alapján folytatnak nemkívánatos tevékenységeket internetes felületeken, kockára téve ezzel a teljes Biocom hálózat sikerét, versenyhátrányba hozva a tiszta lapokkal játszó többséget. Kérjük az alábbiak szíves figyelembevételét, valamint a kifogásolt tevékenységek AZONNALI megszüntetését.

Aki a többszöri kérés, ajánlás, útmutatás ellenére is a szabályszegés mellett dönt, számoljon annak következményeivel. Ld. tagság felfüggesztése, jutalék kifizetés felfüggesztése, végleges kizárás.